КОНТАКТИ

Share |


За връзка с Ларена
Обадете се сега !

0885  048 964

е-mail за връзка:  larena@abv.bgНЕОБХОДИМИ ДАННИ ЗА ПРОГНОЗИТЕ И НЯКОИ ОТ ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОДУКТИ НА ШАНСА

  1. Трите имена /за омъжените жени и фамилията по съпруг, и моминската/
  2. Дата, месец, година, час и място на раждане за нумерологичните прогнози часът не е задължителен/
  3. При изчисляването име на новородено дете са необходими трите имена, датата, месецът и годината на раждане и на родителите /а по възможност и часа и мястото/
  4. При изработването на фирмените хороскопи са необходими трите имена, датата, месецът, годината, часът и мястото на раждане на собственика и респ. съдружниците, както и ако фирмата има съдебна регистрация, датата, месецът и годината й, вкл. предметът на дейност
  5. При изготвянето на прогнози и хороскопи за политически партии и коалиции са необходими датата, месецът и годината на тяхната регистрация, както и трите имена, датата, месецът, годината, часът и мястото на раждане на основните фигури в тях и на лидерите им

КАК СЕ ПОЛУЧАВАТ ХОРОСКОПИТЕ И ДРУГИТЕ ПРЕДЛАГАНИ ПРОДУКТИ НА ТЪРГОВСКАТА МАРКА "ЛАРЕНА"

  1. Хороскопите за хората, живущи на територията на София, се получават чрез личен контакт с Ларена
  2. Хороскопите и другите продукти на марката "Ларена" за хората от провинцията и от чужбина се получават  с препоръчано писмо или с колетна пратка /респ. с куриерска служба/ на посочения точен адрес и трите имена на получателя след превеждане на сумата, представляваща стойността на продукта с пощенски запис или по банков път, като в цената влизат и пощенските разходи
  3. Изработените прогнози, хороскопи и заявените продукти се заплащат предварително
  4. Всички изпратени и непотърсени или върнати хороскопи се пазят до 3 месеца след крайната дата за получаване. Ако по вина на заявителя /дадени погрешни данни – час, дата или място на раждане или друга причина/ се наложи повторно изготвяне на хороскопа, се доплащат допълнително 70% от неговата цена

е-mail за връзка:  larena@abv.bg

Обадете се сега !

0885  048 964

Експресните услуги се заплащат допълнително в зависимост от срока на изпълнение.