ФЪН ШУЙ

Share |


Китайската система, или по-точно изкуство на хармонията в дома, живота, човешките отношения и на благоприятното разположение, наречена "фън /фенг/ шуй", датира от близо три хилядолетия. Това е един подход за създаване на баланс в нашия индивидуален мир и във външния свят. Чрез него можем да внесем корекции с оглед отстраняването на негативните енергии и елиминирането на пречките пред сполуката и късмета ни и предизвикването на появата и трайното им присъствие в ежедневието ни.

Фън шуй предлага различни способи за промяна в обзавеждането и допълнения към него, чиято цел е по-пълноценната ни реализация, продуктивност в мисленето и дейността ни, извоюването на авторитет, солидност и високо положение в обществото, нарастване на търсенето ни като специалисти, добро здраве, сплотеност на семейството и безоблачно щастие в любовта.

  

Някои от постиженията при прилагане методите на това учение, изглеждат на пръв поглед фантастични. Всъщност те не са плод на чародейство, а пряк резултат от използването на средствата на древната наука, установила и систематизирала правилата, позволяващи ни да общуваме безконфликтно, да печелим благоволението на влиятелни и надеждни приятели и покровители, да се справяме безпроблемно с препятствията, да се издигнем в професията.

Векове наред фън шуй е помагал на стотици поколения да се сдобият с контрол над окръжаващата ги среда и своята собствена съдба.

Ако сте наясно с това, което ви притеснява и с областите от живота ви, нуждаещи се от позитивни промени, тласък и шанс, за да сте по-удовлетворени, ние ще ви насочим и покажем какво да направите и те ще станат ваш постоянен спътник.

  

За илюстрация ще цитирам случаи от моята практика. Преди време позната на майка ми, пенсионерка, но доста жизнена и прекрасно изглеждаща жена, сподели с мен, че й е необходимо да постъпи на работа, тъй като пенсията не покрива всичките й разходи, а тя имаше и известни дългове. Предложих й да постави предмети със символно според фън шуй значение в определени зони на жилището си и само след около месец тя развълнувана ми се обади. Аз също не очаквах толкова бърз ефект от нововъведенията в дома й. Тя ми разказа как от смятаща се за човек с доста обременяващо битие, без възможности, изведнъж получила накуп 3 предложения и дори се поинтересува за мнението ми кое от тях да приеме…

Неправилно оползотвореното пространство и в дома, и в офиса, а и дори на значими централни места в цели градове, от своя страна може да бъде причина за неприятни събития, щети, човешки драми.

През 2002-а година при мен дойде дама към 55-годишна, заедно с двете си дъщери. Те се оплакаха от “лоша карма” и нещастия, непрестанни житейски препятствия. Оказа се, че почти всички ъгли в апартамента им са задръстени с натрупани повредени електроуреди, стари вещи и др. и от дълго време не бяха правили прочистване на жилището. Посъветвах ги на някои от тях да намерят друго приложение, други да изхвърлят или подарят, да сложат фън шуй коректори и по-късно лошият късмет остана само спомен. Пред тях възникнаха интересни перспективи, дори едната от дъщерите на клиентката ми замина в чужбина, за да продължи образованието си и се омъжи зад граница за заможен мъж.

На моя позната, търгуваща с офис-материали и техника препоръчах какви размествания да предприеме и какви нови вещи и сувенири да разположи в ключови сектори на магазина си. Според нея не й се наложило дълго да чака, й още в близките седмици броят на потребителите на предлаганите в офиса й услуги и купувачи, рязко нараснал.

Това са само малка част от примерите, свидетелстващи за мощта на т.нар. "фън шуй лечения".

Консултациите на конкретни теми, комплексните фън шуй-проекти за жилището, офиса, магазина, заведението ви, фотографското ви или музикално студио и т.н., наред с пана и други предмети със специфичен ефект за подпомагане на шанса ви и избавяне от зловредните влияния, са нашите предложения в този раздел.