photo_larenaЕДИН ЖИВОТ - ИЗЖИВЕЙ ГО ПОДГОТВЕН!
ПОПИТАЙ ЛАРЕНА, ЗА ДА ЗНАЕШ КАК!
ЛАРЕНА ЗНАЕ ОТГОВОРА ПОВЕЧЕ ОТ ПРИЯТЕЛ.
ПИТАЙ, ЗА ДА ЗНАЕШ!
ЖИВОТЪТ НЕ Е САМОЦЕЛ, ЖИВОТЪТ Е СЪДБА, КОЯТО ЗАПОЧВА В ДЕНЯ, В ЧАСА И
МЯСТОТО НА НАЧАЛОТО МУ. ЖИВОТЪТ НЕ Е САМ ЗА СЕБЕ СИ.
ЖИВОТЪТ НЕ Е САМО ЛОШО.
ЖИВОТЪТ НЕ Е САМО ДОБРО.
ЖИВОТЪТ Е ЗАКОДИРАН В ЧИСЛАТА И ПЛАНЕТИТЕ.
В АСТРОЛОГИЯТА, НУМЕРОЛОГИЯТА И ФЪН ШУЙ.
ЛАРЕНА ДЪРЖИ КЛЮЧА КЪМ КОДОВЕТЕ МУ:
ОТКЛЮЧИ СИ И ДОКОСНИ УСПЕХА.
ПОСТИГНИ ЗДРАВЕ, ЩАСТИЕ В ЛЮБОВТА И ФИНАНСОВО БЛАГОПОЛУЧИЕ.
БЪДИ ЕДИН ХОД ПРЕД СЪДБАТА:
ТАКА НЯМА ДА СЕ ЧУДИШ.
ЗАЩО ВЪРХУ ТЕБ СЕ ИЗСИПВАТ КУП ЕПРИЯТНОСТИ,
А ДРУГИ СА СЪПЪТСТВАНИ САМО ОТ ЩАСТЛИВИ СЪБИТИЯ...
ТАКА ЩЕ ВЪРВИШ СМЕЛО НАПРЕД И ЩЕ БЪДЕШ НА ТОЧНОТО
МЯСТО И В ПОДХОДЯЩИЯ МОМЕНТ.
ЗА ДА БЪДЕШ СРЕД ПОБЕДИТЕЛИТЕ!


УСЛУГИ

е-mail за връзка: larena@abv.bg

Мобилен телефон: 0885 048 964

Share |


   1. Астрологичен хороскоп за жизнен път /подробен/
   2. Астрологичен хороскоп за жизнен път /основни тенденции/
   3. Нумерологичен хороскоп за жизнен път
   4. Подробен астрологичен и нумерологичен хороскоп за жизнен път
   5. Астрологичен и нумерологичен хороскоп на жизнен път /основни тенденции/
   6. Годишен астрологичен хороскоп /подробен/
   7. Годишен астрологичен хороскоп /основни тенденции/
   8. Годишен нумерологичен хороскоп
   9. Годишен астрологичен и нумерологичен хороскоп
  10. Нумерологична прогноза за определен отрязък от време
  11. Нумерологична прогноза за определен отрязък от време по дати
  12. Астрологична прогноза за професионална реализация /подходящите професии според заложените в звездната карта основни аспекти/: определяне насоките на талантите и способностите, както и на перспективните области за изява и просперитет на подрастващи и възрастни, даващи им възможност за успешна кариера и благосъстояние
  13. Астрологична прогноза за професионална реализация /подходящите професии според заложените в звездната карта основни аспекти/: определяне насоките на талантите и способностите, както и на перспективните области за изява и просперитет на подрастващи и възрастни, даващи им възможност за успешна кариера и благосъстояние
  14. Консултация и прогноза при желание или необходимост от смяна на работата /респ. местоработата/ или професията предвид очертаващите се тенденции за реализация на способностите и финансовите аспекти
  15. Предбрачна консултация за успешността на съжителството между партньори. Кармични аспекти
  16. Нумерологична прогноза за емоционална съвместимост между имената и рождените дати на партньорите
  17. Комбиниран астрологичен и нумерологичен анализ и прогноза за емоционалната съвместимост между партньори на базата на звездните, нумерологичните им карти и имената
  18. Изчисляване и посочване на подходящия ден за сключване на брак
  19. Консултации по семейни и личностни проблеми
  20. Изчисляване на подходящо име за новородено, носещо шансове за сполука и привличащо позитивни влияния  в професионална, емоционална, здравна и други насоки. Определяне на подходяща и удачна комбинация от имена за представяне в обществото
  21. Изчисляване на подходящи и създаващи ситуация за успех производни от името /респ. коригиращи негативните влияния на рожденото/, съчетания с останалите имена или определяне на други  с оглед подобряване на жизнените перспективи, визията и оценката за талантите и уменията на личността, нарастването на себеувереността, оптимизирането на здравето и др.
  22. Анализ на кармичните аспекти в звездната карта и препоръки за преодоляването на възникващите на тази основа проблеми
  23. Анализ на кармичните конфигурации, заложени в имената и числата на рождената дата, месец и година и препоръки за преодоляването им
  24. Комбиниран астрологичен и нумерологичен анализ на кармичните аспекти в звездната, нумерологичната карта и името и препоръки за преодоляването им
  25. Хороскоп, даващ насоки за здравето и проблемите от медицински характер, предразположенията за определени заболявания и перспективите за преодоляването им
  26. Определяне на асцендента и неговото влияние върху съдбата и жизнените перспективи
  27. Определяне на подходящия ден за закупуване на автомобил, имот, началото на строеж, подписване на договор за наем и др.
  28. Хороскоп за съвместимост при осиновяване /на родителите с осиновеното дете/ и набелязване сферите на евентуалните проблеми
  29. Прогнози и консултации за емиграция в други държави. Определяне доколко благоприятни са шансовете за реализация на амбициите, стремежите и проектите на личността в съответния регион и какви типове проблеми и изпитания може да срещне там
  30. Прогноза за перспективите, шансовете и събитията с негативен знак, продиктувани от промяната на вибрациите на името при установяване зад граница в сферата на кариерата, финансите, любовта, здравето, общуването


БИЗНЕС-ПРОГНОЗИ, ХОРОСКОПИ И КОНСУЛТАЦИИ

   1. Определяне на удачна според астрологичните и нумерологичните конфигурации дата за регистрация на фирма /откриване на ресторант, заведение, фитнес-зала, козметичен център, клиника, модна къща, строителен обект, банка, стартиране на телевизионно предаване, рекламна кампания, музикална група, състезание и т.н./  и изчисляване на удачно и носещо добри перспективи за успех име /според предмета на дейност/
   2. Бизнес-хороскоп на фирма, сдружение, корпорация, организация, асоциация, предприятие, политическа партия, модна къща, телевизия, телевизионно предаване, хотелски комплекс, туристически комплекс и др. за цялостното им развитие
   3. Годишен фирмен хороскоп                  
   4. Индивидуален бизнес-хороскоп на хора, работещи в деловата сфера /на бизнесмени/
   5. Годишен индивидуален бизнес-хороскоп на личности, работещи в деловата област
   6. Астрологична прогноза за бизнес-съвместимост между фирми /една или повече, като за всяка следваща се доплаща допълнително/
   7. Астрологична прогноза за съвместимост в делови аспект на двама или повече бизнесмени /бизнес-съвместимост/, набелязване областите на успешно сътрудничество и на вероятни проблеми
   8. Бизнес-прогноза на фирма за определен отрязък от време /полугодие, тримесечие, месец и др./
   9. Специални бизнес-прогнози /за делови пътувания, инвестиции, сделки, преговори и др./
  10. Хороскопи и прогнози на кандидатите за ръководни длъжности във фирми, на служителите на важни позиции и на тези от посочени от президента на фирмата екипи. Набелязване на силните и слабите им страни като личности, в общуването и в професионален план.
  11. Прогнози за съвместимост между служителите в отделни екипи на фирми
  12. Прогноза за корумпираност и лоялност на служителите към фирмата
  13. Изчисляване на артистични псевдоними на личности, изявяващи се в творческата област /киното, музиката, шоубизнеса, модата, изобразителните изкуства, писателските практики, и др./, привличащи популярност и сполука, добър контакт с аудиторията и оригиналност
  14. Изчисляване названия на рекламни продукти, политически партии, спортни отбори, телевизии, ресторанти, модни къщи и др., създаващи предпоставки за успех и привличащи положителни влияния и шансове
  15. Изчисляване и определяне на удачни периоди и дати за рекламни кампании, на подходящи рекламни лица, носещи шанс за популярност и успех на предлаганите рекламни продукти
  16. Разработване на цялостна рекламна концепция за провеждане на рекламни кампании /удачни сюжети за рекламните материали, на подходяща цветова гама, акценти и др./, подбор на носещи шанс за просперитет на фирмата рекламни лица и др.
  17. Разработване на цялостен модел за визия на аудио и видео продукти на музикални изпълнители и състави, предназначени за продажба, с оглед постигане на широка популярност и по-добри изгледи за успех, на базата на езотеричните параметри на името на изпълнителя и рождените му данни. Изчисляване на имена на музикални и видеопродукти, носещи популярност и възможност за по-бързо налагане на пазара.
  18. Астрологични прогнози и консултации при подбор на персонал и екипи за фирми
  19. Разработване на цялостни концепции и платформи на политически партии, на базата на езотеричен анализ, и набелязване на насоки и акценти при предизборни кампании. Изчисляване на привличащи популярност и успех имена на политически партии, сдружения и коалиции         
  20. Прогнози и анализи за представянето на политически партии и личности при провеждане на избори
  21. Консултации и прогнози за подходящо местоположение на фирми на базата на езотеричните параметри на района, улицата и др.
  22. Изчисляване на удачни дати за пререгистрация на фирми и на нови имена, с оглед подобряване на шансовете за просперитет
  23. Глобални прогнози за фирми, корпорации, сдружения, банки, политици и партии
  24. Прогнози, консултации и анализи при преместване на фирми зад граница, при изписване имената им на други езици и при други промени
  25. Консултации, идеи и разработване на концепции за визия на уебсайтове на основата на астрологията, нумерологията и фън шуй така, че да привличат интерес и шансове за притежателите си

ФЪН ШУЙ ПРОЕКТИ, КОНСУЛТАЦИИ И ПРОДУКТИ

   1. Изработване на фън шуй проекти за жилища
   2. Изработване на фън шуй проекти за офиси, туристически и търговски комплекси, ресторанти, заведения и др.
   3. Фън шуй консултации по определени проблеми /свързани с кариерата и професионалното развитие, финансовото състояние, любовта и брака, творческата реализация, здравето и др./ и препоръки за акценти в обзавеждането и поставянето на стимулатори на шанса
   4. Разработване на фън шуй концепции за рекламни материали и творчески продукти /аудио и видео музикални продукти, книги, визитки и др./ с оглед по-добрата им реализация на пазара и създаването на положителен и създаващ предпоставки за успех имидж на продукта, автора или изпълнителя

ФЪН ШУЙ ПАНА, ТАЛИСМАНИ, АМУЛЕТИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ, ВКЛ. ЗА ДОМА, СТИМУЛИРАЩИ ШАНСОВЕТЕ, ЗА УСПЕХ И ХАРМОНИЯ В ОТНОШЕНИЯТА И КАТО КОРЕКТОРИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА НЕГАТИВНИТЕ ВЛИЯНИЯ /ВКЛ. В ЖИЛИЩЕТО/ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

   1. За успех в кариерата
   2. За сполука в бизнеса
   3. За привличане на финансови постъпления и материално благополучие
   4. За увеличаване притока на клиенти в бизнеса и нарастване популярността на фирмата, личността, продуктите от дейността
   5. За хармония в брачните отношения и любовната връзка
   6. За късмет в живота
   7. За привличане на покровители и помощници в кариерата
   8. За предотвратяване на автопроизшествия и други инциденти
   9. За оптимизиране на здравето
  10. За подобряване на интелектуалните възможности, повече продуктивност в творчески план и оригинални идеи
  11. За създаване на повече и по-надеждни приятелства
  12. За подобряване на микроклимата в семейството и др.

ДРЕХИ, БИЖУТА, АКСЕСОАРИ, КЛЮЧОДЪРЖАТЕЛИ ЧАНТИ, БЕЛЬО НА ШАНСА СЪС СПЕЦИАЛНИ ЗНАЦИ И СИМВОЛИ НА КЪСМЕТА

КОНСУЛТАЦИИ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ДРЕХИ, БИЖУТА, ШАЛОВЕ, ЧАНТИ, КЛЮЧОДЪРЖАТЕЛИ И ДРУГИ АКСЕСОАРИ ПО ПОРЪЧКА, НА ОСНОВАТА НА АСТРОЛОГИЧНИТЕ И НУМЕРОЛОГИЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА КЛИЕНТА С ОГЛЕД ПРИВЛИЧАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ, ШАНСОВЕ И УСПЕХ В РАЗЛИЧНИ СФЕРИ НА ЖИВОТА

ИЗРАБОТВАНЕ НА ДРЕХИ, БИЖУТА, ШАЛОВЕ И ДРУГИ АКСЕСОАРИ ЗА  “МАКСИ” ДАМИ С АКЦЕНТИ НА ШАНСА В ЦВЕТОВАТА ГАМА, ДЕСЕНИТЕ И МОДЕЛИТЕ

ФЪН ШУЙ КАРТИЧКИ, ВКЛ. ЗА СВ. ВАЛЕНТИН, ВЕЛИКДЕН, КОЛЕДА, НОВОГОДИШНИТЕ ПРАЗНИЦИ И ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА КЪСМЕТ И ШАНСОВЕ В ЖИВОТА

ИЗРАБОТВАНЕ НА ПАНА, ИКЕБАНИ, СУХИ ЦВЕТЯ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ЗА АРАНЖИРАНЕ НА ЖИЛИЩА, ОФИСИ, МАГАЗИНИ, ЗАВЕДЕНИЯ, РЕСТОРАНТИ И ДР.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТРЕНИНГИ

   1. Изследване готовността на децата в предучилищна възраст за училище
   2. Изследване нивото на интелектуално развитие при деца и възрастни
   3. Диагностика на емоционални проблеми
   4. Диагностика на корупционни нагласи при служители във фирми
   5. Изследване на удовлетвореността от работата на служителите във фирми
   6. Психологически изследвания на личностните и професионалните качества, на способностите за общуване и др. на кандидати за ръководни и други длъжности във фирми и подбор на специалисти за различни длъжности и на екипи
   7. Психологически тренинги за развитие на делови умения
   8. Психологически тренинги за разрешаване на конфликти
   9. Психологически тренинги за лидерски умения
  10. Арттерапия и развитие на творческия потенциал и способности, на креативността при деца и възрастни

Експресните услуги се заплащат допълнително в зависимост от срока на изпълнение.

НЕОБХОДИМИ ДАННИ ЗА ПРОГНОЗИТЕ И НЯКОИ ОТ ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОДУКТИ НА ШАНСА


   1. Трите имена /за омъжените жени и фамилията по съпруг, и моминската/
   2. Дата, месец, година, час и място на раждане за нумерологичните прогнози часът не е задължителен/
   3. При изчисляването име на новородено дете са необходими трите имена, датата, месецът и годината на раждане и на родителите /а по възможност и часа и мястото/
   4. При изработването на фирмените хороскопи са необходими трите имена, датата, месецът, годината, часът и мястото на раждане на собственика и респ. съдружниците, както и ако фирмата има съдебна регистрация, датата, месецът и годината й, вкл. предметът на дейност
   5. При изготвянето на прогнози и хороскопи за политически партии и коалиции са необходими датата, месецът и годината на регистрацията й, както и трите имена, датата, месецът, годината, часът и мястото на раждане на основните фигури в тях и на лидерите им

КАК СЕ ПОЛУЧАВАТ ХОРОСКОПИТЕ И ДРУГИТЕ ПРЕДЛАГАНИ  ПРОДУКТИ НА ТЪРГОВСКАТА МАРКА "ЛАРЕНА"

   1. Хороскопите за хората, живущи на територията на София се получават чрез личен контакт с Ларена
   2. Хороскопите и другите продукти на марката “Ларена” за хората от провинцията и от чужбина се получават с препоръчано писмо на посочения точен адрес и трите имена на получателя, като в цената влизат и пощенските разходи
   3. Изработените прогнози, хороскопи и заявените продукти се заплащат предварително
   4. Всички изпратени и непотърсени или върнати хороскопи се пазят до 3 месеца след крайната дата за получаване. Ако по вина на заявителя /дадени погрешни данни – час, дата или място на раждане или друга причина/ се наложи повторно изготвяне на хороскопа, се доплащат допълнително 70 % от неговата цена

е-mail за връзка: larena@abv.bg

Мобилен телефон: 0885 048 964