Какво ни очаква в годината на котката /заека/
Животното-тотем на наближаващата 2011-а година, е един от най-интересните и специфични представители на Източния зодиак. И в двете му разновидности /на Котката – Котарака и Заека/, но се асоциира с чародействата и нечистата сила, с потайността и магичното. Смята се, че и Котаракът, и Заекът, са преродени магьосници, които могат много да напакостят на хората без надеждна енергийна защита, а на първия от тях се приписват особености, като коварство, жестокост, лицемерие, подмолност, но и кръвожадност /все пак някои видове котки са доста хищни/… Но от друга страна, създавайки системи за хармонизиране на пространството, жизнената среда и човешките взаимоотношения, китайските мъдреци са създали и антипод на този персонаж – Котката на щастието /”Лъки Кет”/, представяна в стилизиран вид като усмихнато, гальовно животинче, изобразявано в златно и червено, привличащо късмет, шансове и просперитет. Така че, всъщност, идеята за подлостта и измамността на управителя на 2011-а според Китайската астрология, е в по-голяма степен мит и натрупани през вековете предразсъдъци. 
     И Котката, и Заекът са по природа толерантни и дипломатични, което означава, че през годината в политиката ще се залага по-скоро на търсенето на консенсус и разрешаването на спорните въпроси на масата на преговорите, с мирни средства, без “размахване на юмруци и оръжия” и без отправяне на заплахи. Тези личности, както от сферата на управлението, така и обикновените хора, сред чиито подходи се открояват адаптивността, а не агресивността и опитите за налагане, гъвкавостта и маневреността, които умеят да запазват хладнокръвие при всякакви обстоятелства, ще бъдат толерирани от звездите и ще имат възможност да постигнат много и да приключат годината по Източния календар с положителна равносметка. 
     В периоди, доминирани от Котарака, дори малките страни и народи имат предпоставки за излизане от затрудненията чрез намирането на влиятелни в международните кръгове покровители и да отстояват интересите си с хитрост, ловкост и превръщане на слабостта си в сила, като флиртуват с представителите на големите и развити държави, разполагащи с потенциал да им осигурят нужните ресурси за развитие и напредък. 
     През годината ще бъде проявявана нетърпимост към грубите методи и арогантността, към прекомерната самонадеяност и склонността към упражняване на диктат над другите. Не е изключено точно тези политици и държави, които са свикнали да постигат целите си със заплахи и намеса във вътрешните работи на суверенни страни, да се окажат в изолация и да изгубят от подобно неразумно и нецивилизовано поведение. 
     Очертава се тенденцията за навлизане на повече жени в различните форми на управление и засилване ролята на дипломацията в световен мащаб. За съжаление, новите повеи ще бъдат съпроводени и с разработването на уникални, нестандартни и трудно уловими методи за разузнаване и манипулации, не само от техническо естество, но и под формата на психично въздействие на подсъзнателно ниво… Твърде вероятно е да се роди или изяви един съвременен вариант на прочутата шпионка от близкото минало Мата Хари. В този смисъл, психологическата подготовка, устойчивост и уравновесеност, ще придобият приоритетно място във всички области на човешката дейност, вкл. в спортовете, ще им се отдава съществено значение, ще нарасне тяхната роля за професионалния успех, при подбора на кадри, за изграждането на добра кариера. Вече няма да е достатъчно наличието на таланти и високо равнище на квалификация, а в оценката на служителите ще се отдава приоритет на способността за комуникация, справяне със сложни ситуации, емоционална стабилност и себевладеене и др.
     Интересни перспективи ще имат съвременните прийоми на лечение. Като пресечна точка на екзотичните и свързвани по-скоро с парапсихологията и техниките за самоконтрол, самовнушение /автохипноза/  и духовно самоусъвършенстване, регресия и др., идващи от миналите векове, и най-авангардните системи за терапия от ХХI век, ще намират все по-широко и сполучливо приложение и няма да е учудващо, ако станат лечими най-сериозните и тежки заболявания, превърнали се в бич на последните две столетия.
     Въпреки, че по принцип не обичат самотата и засилват стремежа на хората към обвързване, Котката, респ. Заекът, подтиквайки мнозина да изоставят ергенския си начин на живот, ще стимулират у тях и проявата на инстинкта им за самосъхранение и интуицията за околните, вкл. за партньора. Ако доловят фалш или лицемерие у него или разминаване между думи и дела, може лесно да се откажат от намеренията си за брак или емоционално обвързване. 
     Разкриват се пътища за по-надеждно лечение на безплодието. Ще се увеличава раждаемостта, а наред с нея и изискванията на семействата към ролята и отговорностите на държавните институции за подпомагане процеса на отглеждане, възпитание, обучение и развитие на децата. 
     В сферата на деловите контакти, търговията и сделките, е необходимо повишено внимание. Голяма ще е изобретателността и на отделни личности, и на цели фирми и бизнес-обединения в укриването на данъци и осъществяването на измами, в предлагането на стоки и услуги, чието качество нерядко ще е в несъответствие с представяните параметри… Това изисква удвояване на бдителността, търсене съветите на опитни специалисти в областта на юрисдикцията, разширяване на кръга от познания за начините на отстояване на финансовите интереси и гражданските права в индивидуален или колективен аспект. 
     Желанието за домашен уют, семейство, топлота и притежаване на жилище с удобства, ще се съчетава по странен и на моменти парадоксален начин със стремежа за независимост, приключения и пътувания. В тези две насоки ще предпочетат да инвестират значителна част от представителите на зодиака. 
     Не се очакват резки и внезапни промени и катаклизми. 2011-а обещава да е по-скоро година на търсене на хармония и спокойствие, на равносметки и набелязване жалоните на бъдещето. Подновяват се редица изгубени връзки и познанства, ще се създадат и нови. 
     Сред най-облагодетелстваните от съдбата ще бъдат хората, занимаващи се с финанси и търговия, туризъм, услуги, изкуства и наука, спортове, изискващи пластичност и артистичност /като художествена и спортна гимнастика, спортна акробатика, синхронно плуване, фигурно пързаляне и др./, лекарите, чиито специалности имат отношение към заболяванията на опорно-двигателния апарат, от родилната помощ, психиатрите, психоаналитиците и психолозите.
     В Годината на Белия Метален Заек /Котарак/, е удачно да се носят сребро, бяло злато, платина, а в облеклото бялото и нюансите на сивото, бежовото /екрю/, оранжевото, охрата. 

 Обратно