Цветана

 

ЦВЕТАНА: Може да се каже, че “нежните тайфуни”, намиращи се във владение на името, са “тежката артилерия” на цветната градина. Силният им характер е причина лесно да достигат до управленчески длъжности, а хората, с които работят или общуват, да ги възприемат като естествени лидери… и да им се подчиняват. Многостранно развити са в духовен план, имат тънък усет за красотата във всичките й форми и измерения. В поведението си са твърде непредвидими и способни винаги да изненадват, а това поддържа постоянно жив интереса към тях от страна на приятели, емоционални партньори, служебно обкръжение. Когато надянат оковите на брака, най-често вземат властта у дома. Умът им е високо развит, не са рядкост гениалните дами в редиците им. Мъжете обикновено се комплексират в близост до Цветана и не им остава нищо друго, освен да живеят в сянката й…

 Обратно