Цветница

 

В българския език имената на крехките красиви растения са едни от често срещаните. Навечерието на големия празник Цветница /Връбница/ очакват с нетърпение представителите на флората по линия на названията си. Вероятно обаче малцина си дават сметка за това, че приятното и галещо ухото звучене на едно наименование в редица случаи може да съдържа вибрации, провокиращи сложен и противоречив, дори конфликтен характер, да формира трудна съдба и поредица от усложнения в живота. От друга страна, се оказва, че много от имената, изглеждащи на пръв поглед непретенциозни и безлични, будещи смях или опозоряващи, с нумерологичните си послания значително улесняват професионалното развитие на личността, даряват я с физическа привлекателност и чар за околните или пък допринасят за нейната изобретателност и умение да си осигури материално благополучие.

     Среща се, макар и рядко, идеалната комбинация на пълно покритие между форма и съдържание, както е при Цвети, Владимир и др. В повечето варианти се налага наред с някои позитивни влияния на буквите и цифрите, притежателят на названието да полага доста усилия, за да преодолява или ограничава пречките по пътя си, явяващи се резултат от действието на останалата част от нумерологичния си потенциал. Всъщност присъствието на кармичните и създаващите сложни ситуации вибрации, е плод на грешките и пропуските от минали прераждания. Чрез повторението им, собственикът на името отново попада за пореден път в сходни или аналогични положения в настоящия си живот, с оглед да направи по-правилна преценка и да реагира по-правилно на стимулите от околната среда. Съвкупността от качествата, способностите и талантите му, от своя страна е заложена в други от буквите и цифровите им съответствия като набор от умения и дарби, придобити в хода на еволюцията на душата му през вековете. Ако успее да овладее по най-оптималния начин благоприятните енергии на названието си, носителят му ще се нареди в списъка на проспериращите хора.

 Обратно