Максимумът от звездите с Ларена
ГЕОГРАФИЯ НА БИЗНЕСА ПРЕЗ АПРИЛ
Акцентите В деловата активност през четвъртия месец на 2007 година са поставени върху рутинните дейности - най-вече през първата половина на април. С изгледи за сполука е партньорството с фирми и личности в рамките на страната и с такива от държави, региони и градове от Балканите, Ин­дия, Мексико, Брюксел, Мароко, Алжир, Дубай. Кон­тактите с Русия, Дания, Хамбург, Залцбург и Бремен очертават също добра основа за съвместни инициативи в сферата на бизнеса.ОВЕН 21 март - 20 април

Вие определено знаете как да постигате амбициозните си цели, а между 1 и 20 и звездите ще ви подкрепят В предприеманото от вас. Независимо от някои колебливи резултати и кратък застой в личните Ви дела, между 7 и 9 благодарение на собствените си усилия и пробибност ще заработите солидни материални придобивки и ще се придвижите напред в професионалното си разВитие. Представителите на бизнеса ще получат възможност за инвестиции в земя и добив на природни богатства, за осъществяване на иновации в различни производства, в оригинални по своя замисъл рекламни кампании, съдействащи за издигане на авторитета на фирмената им дейност. Усетът ви за тоВа, как да поставите граница между емоционалния си живот и кариерата ще е залог, че партньорът ви няма да се чувства ощетен и ще се радва на вниманието ви В миговете, когато не изкачвате нови върхове.


ТЕЛЕЦ 21 април - 20 май

Очакват ви много нови запознанства и богат на приятни събития социален живот. През по-голямата част от месеца - особено в дните между 1 и 12 и след 21, ще се срещате с интересни хора и ще участвате активно 6 купони и светски мероприятия. Вашето очарование и умение да се забавлявате ще ви печели почитатели и приятели. Около 5 и 7 ще ви занимават Въпроси, отнасящи се до романтичната ви обвързаност В момента. За малко ще поискате да останете насаме със себе си, за да планирате бъдещето си и да набележите насоките на някои предстоящи инициативи. Няма да липсват и интригуващи предложения за сътрудничество, но вие ще предпо­четете да ги обмислите задълбочено, преди да дадете категоричен отговор. От 15 акцентът се премества върху сферата на финансите и появата на допълнителни източници на приходи.


БЛИЗНАЦИ 21 май - 21 юни

Истинско духовно прераждане вещаят планетите за вас и същевременно попра пролетно почистване в дома. Струва си и да се заемете с преоценка на своите близки контакти. Вече някои от тях не играят градивната роля, която са изпълнявали досега, и е време да редуи рате ненадеждните хора около вас. До средата на месеца все още ще ви е трудно да деклариран открито емоционалните си пристрастия пред личност, присъстваща в мечтите и сънищата ви. По-късно може да съберете смелост, скъсявайки дистанцията, и да признаете своите чув­ства. Притеснения, дължащи се на проблеми по линия на договори и контакти с контрагенти, ще отзвучат след 15. Вие сами ще откриете в какво се коренят причините за недоразуменията помежду ви и ще направите нужното за установяване на разбирателство. Освобождаването от траяла дълго заблуда ще ви отрезви.


РАК 22 юни - 22 юли

В мислите си често ще се обръщате назад и ще правите равносметки. Намирате се в навечерието на важни промени, но като че ли дълбоко в себе си не смятате, че сте напълно готови да направите скок в неизвестното. Намеренията ви да,смените сферата си на дейност или работното място ще ви провокират да предприемете проучване на различни Варианти, но ще ви е потребно повече време, докато пресеете неизгодните за вас. Трудно ще ви се удава да плани­рате деня си така, че да успявате да свършите всичко. До 11 ще сте малко разконцентрирани, от погледа ви ще убягват съществени детайли. Виждането ви за света и вашата малка вселена ще се избистри постепенно, а това ще ви позволи да придобиете увереност, да поставите на обсъждане пред влиятелни персони свои големи проекти и да претърпите развитие в схващани­ята си за една значима за вас връзка.


ЛЪВ 23 юли - 23 август

През първата десетдневка на април родените през третата декада представители на зодията ще се опитват да изградят по-солидна основа за по-нататъшните си отношения с любим човек. В професионален аспект ще имат за доизглаждане несъответствия с висшестоящите. Въз­никнали 6 началото на месеца перспективи за кредитиране, изгодни покупко-продажби на земя, жилище или офис ще налагат незабавна реакция, защото всяко забавяне може да отклони този подарък на съдбата към друг щастлив адресат. Изявяващите се в творческата сфера ще се на­мират в отлична форма за създаване на ефектни и конкурентни авторски продукти. Между 14 и 24 приятелска подкрепа ще влияе стимулиращо върху ваши начинания, чието предназначение ще е ориентирано към духовното ви израстване и физическото ви усъвършенстване. Скъп за вас човек, подвластен на знака Стрелец, очаква от вас едно извинение: не го разочаровайте.


КРИТИЧНИ ДНИ:  1.10 И 19 АПРИЛ - в междуличностните отношения на моменти ще има напрежение и в редица ситуации ще са налице конфликтни нагласи 6 резултат на прекомерна настойчивост и вътрешни противоречия. Необходими са повече умереност и дипломатичност, за да не се прекрачи границата на добрия тон.

5,14 И 23 АПРИЛ - не се препоръчват пътувания, а така също медийни изяви и големи светски мероприятия, тъй като е пo-вероятно да донесат лоша популярност и да не отговорят на очакванията. Да се внимава особено при боравене с метални и остри предмети поради риск от трав­ми и наранявания. Вибрацията на тези дни предполага и афинитет към финансови разхищения, надценяване на въз­можностите и поемане на неоправдани разходи Здравето на дамите ще е уязвимо, а резистентността на организма - снижена.

7,16 И 25 АПРИЛ - ще отсъства бдителност и същест­вува тенденция за предоверяване на личности със съмни­телни цели и мотиви, което може да провокира кражба на интелектуална собственост или неправомерно заимстване на чужди идеи, нарушаване на правилата за запазване на фирмената тайна Дните са неподходящи за поставяне на медицински диагнози и назначаване на лечение.
ДЕВА 24 август - 23 септември

Напоследък сте се задоволявали да сте предимно част от успехите на персони, ползвали се от вашата компетентност и умения да им предавате опита и познанията си. Сега се изкушавате от идеята да се докажете, организирайки своя дейност, предполагаща и повече популярност за вас и по-добър паричен еквивалент на вложения от вас труд. Запознанството с хора. прите­жаващи сходни с вашите интереси и ценящи високо професионализма ви, ще се окаже ключов момент за реализацията на стремежите ви. Неочаквани известия около 7 ще предизвикат коле­бания у вас, но към 13 и 14 ще успеете да се възползвате и спечелите от промяна в ситуацията. Юридически въпроси ще уредите с помощта на човек от зодията Близнак, който ще ви посвети в тънкостите и уязвимите места на контракти, предстоящи за подписване. От 21 на хоризон­та се задават предложения за задгранични пътувания.


ВЕЗНИ 24 септември - 23 октомври

С лъчезарна усмивка и блестящ външен вид ще покорявате навсякъде, където се появите. През първите дни на месеца, главно около 4 и 5, ще сте осенени от страхотни идеи, а ще получите не само адмирации за тях, но и конкретни обещания за материализацията им. Ако заемате изпълнителска длъжност, през втората половина на април се постарайте да сдържате поривите си, когато изискванията и действията на ръководителите не ви импонират. Собствениците на фирми на свой ред ще трябва да се справят с неумението на отделни свои служители да се впишат в групата от свои колеги, вършещи работата си отговорно. Специалният подход и даване­то на приоритет не на санкциите, а на дипломатичността и дискутирането по възникналите въпроси ще допринесат повече за положителните резултати. Дните около 12 ще са вълнуващи и интересни с оформящите се светски мероприятия и приятелски събирания.


СКОРПИОН 24 октомври - 22 ноември

В истинския им и неподправен облик ще се явят пред вас особености на принадлежащи към близкия ви кръг личности. Дори да искате да отложите назрели вече разговори, те ще се състоят. Попадайки в сърцевината на проблеми, засягащи междуличностните ви отношения, ще ви се "наложи да предприемете нещо, още повече че не е в същността ви да заравяте главата си в пясъка. Само по този начин ще съумеете да се отърсите от измамни нагласи и да погледнете напред, където ви очакват хубави изненади и от романтичен, и от делови характер в съвсем недалечно и обозримо бъдеще. Успехът при вас ще има своята цена, измервана с повече упори­тост и усилия от друг път, но затова пък жертвата от ваша страна ще си заслужава! Пред избор в сферата на любовта ще сте изправени след 19. Той може да включва и анонс за смяна на местоживеенето.


СТРЕЛЕЦ 23 НОЕМВРИ - 21 ДЕКЕМВРИ

Твърде голямата ви ангажираност и отдаденост на работата са причина за натрупала се преумора. От друга страна, сте впечатлили с ерудиция и оригинални замисли личности, в състояние да лан­сират продукти от вашата дейност пред отбрана аудитория. Очертават се извънредни поръчки, съдействащи за значителни финансови натрупвания и способстващи за издигане на авторитета ви в областта на реализацията ви. От средата на месеца ще попаднете в среда, предлагаща Ви шансове за контакти с духовити и атрактивни представители на противоположния пол. Не ги подминавайте без внимание: не е изключено именно там да срещнете сВоя спътник 8 живота, ако Все още сте самотни. Някои от семейните Стрелци може да пофлиртуВат, но впоследствие противоречивите сигнали от новите им завоевания ще ги накарат да се върнат отново към изпитаните и проверени партньори. Здравословни нарушения ще изискват консултация със специалист.


КОЗИРОГ 22 декември - 20 януари

Активизирането на контактите с роднини и познати от други населени места в страната ще внесе оживление 6 малко скучното ви през послед­ните седмици съществуване. Безпокойства, породени от здравословни неблагополучия, и грижи, свързани с по-млад член на фамилията, са ви нака­рали да се затворите в себе си. Вече сте започнали да излизате от мрач­ните си настроения и да възвръщате вкуса си към живота. Реорганизация в жилището ще планирате с оглед на разчупването на пространството и преустройването на отделни негови зони в места за отдих и посрещане на гости. Преди това да се случи, ще е нужно да разчистите много от старите вещи и да направите малък ремонт. От 21 ще ви се усмихне и късметът в любовта. Вашата реакция ще е определяща за това, дали от искрата ще се разгори пламъкът на силни чубства, или тя ще угасне.


ВОДОЛЕЙ 21 януари - 19 февруари

В резултат на успех, станал факт неотдавна, ще ви се отворят пътища за нови делови ангажименти, макар и по-бавно, отколкото сте предвиждали. Всъщност така ще можете да претеглите Всички „за" и „против", докато вземете реше­ние кои от тях да поемете. В службата няма да сте особено натоварени, което ще ви даде време за почивка, малко спорт и размисъл. Насъщни въпроси ще ви вълнуват, само че отговорите едва ли ще изкристализират веднага. Смисълът на живота ви и доколко сте се докоснали до щастието ще са отправни точки за разсъжденията ви. Сякаш за да потвърдят или послужат за отрицание, в орби­тата ви ще се движат персони, представляващи различни части от мозайката поради принадлежността си към отделни етапи от вашата еволюция. Към 12 събитията ще навлязат в позитивна за вас посока. Звездите вещаят проспери­тет за дома ви и ведра атмосфера, а от 22 можете да стартирате начинания, подготвяни дълго от вас.


РИБИ 20 февруари - 20 март

Още от началото на периода ще усетите прилив на енергия и желание за съзидание. Внезапни препятствия ще забавят хода на планирани от вас но­вовъведения 6 работата на 3 и 4. Несговорчивостта на колеги няма да е достатъчна причина да отстъпите от своята позиция. Пазете обаче гърба си от задкулисните им кроежи. Любим човек ще се нуждае от специалното ви внимание, за да преодолее трудни моменти, включително и тревоги от медицинско естество. Типичната за вас меланхолия ще отстъпи място на подтика за забавление от 13 нататък, а може да се окаже и че не ви липсва талант на шоумен, когато се присъедините към приятна компания. Посеще­ния в дома ви и гостувания от ваша страна в отговор ще 8и откъснат от сивотата на битието Ви, а и ще са източник на нова полезна информация по важни за вас теми. Радостни преживявания ви очакват и на 14. Ще изпита­те задоволство от признанието на качествата ви в края на месеца.
 Обратно