Нумерологията – мистерия или ключ към самопознание
От най-древни времена владетелите са се допитвали до жреците, астролозите, нумеролозите и изобщо до посветените в тайните на Всемира за личните си дела: кога да сключат брак, кога да бъде заченато потомството, какво име да се даде на децата им и т.н. Тази тенденция продължава през вековете и до наши дни, когато едни от най-видните и с най-значима роля в живота и развитието на човечеството политици, винаги преди важни международни контакти се обръщат към известни астролози и нумеролози за съвет. В търсенето на най-подходящите и носещи най-големи шансове за успех дни, много хора на изкуството, особено сред звездите от киното и шоубизнеса, заплащат огромни суми, за да получат информацията, която ще им помогне да се изявят в най-добрата си светлина в най-благоприятния за това период. Не са малко и писателите със световна известност като напр. Марк Твен (Самюъл Лан-хорн Клемънс), Сара Бер-нар, Мери Пикфорд и др., които са променили коренно живота си и са постигнали обществено признание и себепеализттия изключително чрез промяната на името си след консултация със специалисти-нумеролози.
Интересен е примерът с мегазвездата Мадона, която въпреки оскъдните си данни се наложи в света на шоубизнеса като една от най-обожаваните. Шумния си и бляскав успех тя постигна, след като приема това име. Подобен с и случаят с любимеца на жените и почитателите на филмите на действието белгиеца Жан-Клод ван Дан, чието предишно име е било ван Варенберг.
Новото име, прието при женитба, също внася промени и това не е чудно, защото бракът носи нови интереси, отговорности и ангажименти, определя живот сред нови хора, на нови места (дори смяна на поданството понякога). В някои от случаите, когато името на съпруга привлича тежки и негативни влияния (в нередки случаи болести, смърт или други житейски катаклизми), е по-добре да се запази предишната фамилия или да се включи допълнително с тире. Научните титли и звания, както и съкратеното изписване на професията (като напр. инж. или д-р) също внасят редица изменения в хода на събитията и дори в начина на общуване, но тази тенденция се утвърждава след около година от приемането на подобни допълнения. Много са известните личности, прочути само с едно от имената си. Всъщност по този начин те са се освободили от вибрациите, които са сметнали за излишни, за да концентрират цялата си енергия и усилия в полза на основната си мисия в живота: Наполеон, Шекспир, форд, Едисон, Ганди, а от по-ново време - Ппинс, Д-р Ллбан, Сандра, Тифани, Стинг, Имай, Шер и др.
Съвременната наука трудно би могла да намери обяснение на подобни явления и твърде често прибягва до отричането им.
Влиянието на космическите и индивидуалните биоритми е факт и в известен смисъл вече е признато от официалната наука. Всъщност всички ние сме под въздействието на вибрациите, които управляват Вселената, тъй като сме неотменна част от нея. Представлявайки част от това огромно цяло, ние сме повлияни от всяка промяна в универсалната (вселенската)степен на вибрациите. Тази промяна има своя цикличност във времето както в глобален, така и в индивидуален план. Всяка нова година налага и в двата аспекта нови вибрации (а оттам и нови шансове, успехи или проблеми, неприятности, заболявания и събития изобщо), на които трябва да отговорим и към които трябва да се адаптираме. За да стане тази адаптация по-безболезнено и за да бъдат нашите реакции адекватни, добре би било предварително да сме осведомени относно това, което ни предлага текущата и следващата година (съотв. месец и лен), за да съобразим плановете си, насоките си на активност, сферите на реализация, контактите и стратегиите си на поведение с условията, при които ще бъдем поставени и с изискванията, които ще бъдат предявени към нас.
Съществува една древна мъдрост: "Ъгълът на отклонението е равен на ъгъла на страданието." В този смисъл, ако се придържаме към прогнозите относно събитията, които се очертават пред нас и отношението на околните към действията ни, нещата ще следват своя естествен ход, а в противен случай често ше влизаме в стълкновения и сами ще си създаваме неприятни прецеденти, защото не е във властта и ВЪЗМОЖНОСТИТе ни да променим космическия ритъм и да му противопоставим собствената си воля. Най-доброто, което бихме могли да направим в случая, е да се възползваме от възможностите, които съдбата ни предоставя, и да не пропускаме шансовете си.
Като имаме предвид, че характерът на вибрациите за всички нас и за всеки поотделно се променя на всеки 24 часа и като имаме предварителна информация за характеристиката на всеки ден от седмицата, бихме могли да си начертаем план за всеки ден поотделно.
Така ще успеем оптимално да се приспособим към ритъма на Вселената и да хармонизираме индивидуалните с космическите вибрации. В крайна сметка това е и един от пътищата и едно от средствата, поне в психосоциален план, да възстановим нарушения баланс между себе си и Природата.
Жизнения си път (т.е. числото, което го характеризира) можем да изчислим, като сумираме сведените до едноцифрени числа рождена дата, месец и година. Ако имаме напр. следните данни: 23.4.1972 г., то пътят на живота ни е съотв. = 2+3+4+1+9+7+2 = 28, което, сведено до едноцифрено число, е = 1. Всички други числа като краен сбор, с изключение на 11 и 22, се свеждат до едноцифрено. Последните са т.нар. "царски числа" и са с изключителна сила и енергия. Индивидуалното си число за всяка текуща голина можете да намерите, като съберете универсалната стойност на съответната голина (напр. за 1993 г. тя е 4) с числата на рождена си дата и месец. За 3.5 е съотв. = 3+5+4=12, т.е. = 3.
 Обратно