Името Кирил - подвластно на царското число
Откриватели и революционери ще празнуват на 24 май

Кой и Накъде
Съименниците на Константин-Кирил Философ странстват много през живота си и затова е по-добре да се ориентират към професии, които ще задоволят неутолимата им жажда за промени и разнообразие, за контакти и други езици и култури. Подходящи за буйния им темперамент и забележителни амбиции области са политиката, музиката, актьорството, изобразителните изкуства, военното дело, търговията с антики, туризмът, а отчасти и спортовете, но там представянето им е общо взето неравномерно. От значение е те да имат автономност и да не общуват с шефове, защото не понасят някой да стои над тях в йерархията.

Не случайно един от най-великите "собственици" на името става известен с епохалното дело по създаването на славянската азбука: вибрациите на числото 22, наричано от посветените "царско", заложени в това наименование, са източник на огромен творчески потенциал. Кириловците притежават уникалната способност да обединяват материалното и духовното начало за реализацията на изключителни по мащабите си цели, които обикновено далеч надхвърлят рамките на националното и са с общочовешка роля. Стремежите им са насочени винаги към върха, защото в подножието му не се чувстват уютно. Тези мъже избягват да се занимават с дребни и незначителни неща, смятайки се в повечето случаи за богоизбрани с голяма мисия.
Прозренията си носителите на името получават свише и обзети постоянно от подтик за действие, се ориентират към доста динамичен и активен живот. Не се притесняват да контактуват с високопоставени личности, а се възприемат като равнопоставени с тях, дори нерядко като по-силни характери и по-талантливи професионалисти. Самочувствието им е достойно за Гинес и почти не им се случва да изпаднат в самосъжаление или депресия. Обичат тълпите и компанията на много хора навярно поради факта, че често без дори да полагат усилия, се превръщат в център на внимание и обект на коментари.

Откриватели и революционери по природа, Кириловците в редица ситуации са склонни да пренебрегват правилата и табутата, нарушавайки ги, за да утвърдят своите и да променят съществуващия ред. Социалните стереотипи по-скоро ги дразнят, отколкото ги карат да се съобразяват с тях. Привърженици на предизвикателствата, тези мъже се доказват в битки на полето на честта и тъй като много силно се стремят към победата, невинаги подбират най-подходящите средства за целта. Прекомерно високите вибрации на името могат да бъдат разрушителни за онези негови представители, които са на по-ниско духовно ниво в своята еволюция. Тогава те стават особено податливи на престъпни намерения или пък с един замах унищожават собствените си постижения в моменти.когато импулсите им вземат връх.

Покровителството на Уран над наименованието на светеца прави подвластните си хора със странна съдба, в която резките и внезапни превратности са почти ежедневни. Планетата дава възможност на Кириловците да реализират мечтите си, но им изиграва лоши шеги именно когато са достигнали кулминацията в професионалното си развитие. Тя е в състояние да срине буквално за една нощ бляскавата им кариера и да ги принуди да започнат всичко отначало, като редовни новаци. Ако обаче „собствениците" на името работят в творчески области, разрушителните за себеподобните им енергии те могат да трансформират по градивен начин, изменяйки коренно стила и имиджа си на определени периоди.

 Обратно