Изчислявала съм псевдоними с успех
Списание "Хай Клуб"

 Виж повече  

Името на София носи нещастие на жителите й
Интервю на Елка Лазарова. Вестник "Вечерни новини" брой 8 1992

 Виж повече  

Наи-дебелашките шеги вървят на 1 април
Интервю на Ваня ОВЧАРОВА. Вестник "Новинар 2001-04-99"

 Виж повече  

Всяка звезда се нуждае от гуру
Коя е Поли Дочева? Завършила е психо­логия в СУ "Св. Климент Охридски", ра­ботила е няколко години като научен сътрудник. От 7 години св занимава с журналистика, астрология, нумероло-гия и парапсихология. Книгата й "Пъ­туване във вечността" се превръща в бестселър и е най-продаваната книга за 1995 г. Г-ца Дочева е член на между­народната информационна мрежа за медицина и психология "Нетуърк", как­то и на асоциация "феномени". Профе­сионализмът й е високо оценен от ар­тисти, политици, певци, които я тър­сят за съвет.

 Виж повече